Halden 2. Änderung

Merklingenrechtskräftig Bebauungsplan

Fläche